top of page

ISKCON OF BERGEN COUNTY

in New Jersey

13.14
00:00 / 00:19

sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat
sarvato ’kṣi-śiro-mukham
sarvataḥ śrutimal loke
sarvam āvṛtya tiṣṭhati

sarvataḥ — everywhere; pāṇi — hands; pādam — legs; tat — that; sarvataḥ — everywhere; akṣi — eyes; śiraḥ — heads; mukham — faces; sarvataḥ — everywhere; śruti-mat — having ears; loke — in the world; sarvam — everything; āvṛtya — covering; tiṣṭhati — exists.

Everywhere are His hands and legs, His eyes, heads and faces, and He has ears everywhere. In this way the Supersoul exists, pervading everything.

Synonyms

Translation

. . .

सर्वत: पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वत:श्रुतिमल्ल‍ोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १४ ॥

bottom of page