top of page

ISKCON OF BERGEN COUNTY

in New Jersey

2.12
00:00 / 00:21

na tv evāhaṁ jātu nāsaṁ
na tvaṁ neme janādhipāḥ
na caiva na bhaviṣyāmaḥ
sarve vayam ataḥ param

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān
tam ātma-sthaṁ ye ’nupaśyanti dhīrās
teṣāṁ śāntiḥ śāśvatī netareṣām

na — never; tu — but; eva — certainly; aham — I; jātu — at any time; na — did not; āsam — exist; na — not; tvam — you; na — not; ime — all these; jana-adhipāḥ — kings; na — never; ca — also; eva — certainly; na — not; bhaviṣyāmaḥ — shall exist; sarve vayam — all of us; ataḥ param — hereafter.

Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings; nor in the future shall any of us cease to be.

Synonyms

Translation

. . .

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैव नभविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥

bottom of page